Wskaźniki GRI na tej stronie:

Kapitały:

Kapitał naturalny

468
aspektów środowiskowych poddanych kontroli
ponad 3 %
zwiększyliśmy masę wykorzystanych złomów aluminium
18 504 822 PLN
Łączne koszty środowiskowe
18 %
zwiększono w SWW łączną ilość ponownie wykorzystanej wody
SOG 29 %*
Obniżenie ilości wytwarzanych odpadów
SWW 11 %*
Obniżenie ilości wytwarzanych odpadów
SSA 10 %*
Obniżenie ilości wytwarzanych odpadów

* - w odniesieniu do wielkości produkcji

Jako Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. staramy się z należytą starannością podchodzić do zarządzania kapitałem naturalnym. W oświadczeniu danych niefinansowych zaprezentowanliśmy  wskaźniki GRI: 102-11103-2, 103-3, 301-1, 301-2, 302-1, 303-2, 303-3, 305-1, 305-2, 305-4, 305-7, 306-1, 306-2, 307-1, które w największym stopniu odnoszą się do działalności Grupy i jej wpływu na środowisko. Dotyczą komponentów, na które poszczególne spółki Grupy Kapitałowej mogą znacząco oddziaływać, jak atmosfera, woda, ziemia, surowce i materiały, energia. Uwzględniono ponadto specyficzne wskaźniki produktowe charakterystyczne dla poszczególnych segmentów, tj. poziom złomów aluminium w wyrobach, udział produkowanych folii i laminatów opakowaniowych nadających się do recyklingu oraz udział produktów w realizacji inwestycji certyfikowanych, energooszczędnych, pasywnych. Cele produktowe służą wdrażaniu rozwiązań neutralnych dla środowiska, ograniczających ślad węglowy wyrobów, ułatwiających ponowne ich wykorzystanie.

Mamy świadomość, że wpływamy na środowisko, lecz działamy tak, aby ograniczyć ten wpływ do minimum.

Szczegółowe tabele i wskaźniki GRI w zakresie oddziaływania na środowisko, a w szczególności nasze podejście do surowców, wody, emisji, energii, gospodarki odpadami  prezentujemy w sprawozdaniu zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej na stronach 46-59.

DO GÓRY