Wskaźniki GRI na tej stronie:

Kapitały:

Kapitał produkcyjny

Grupę Kapitałową stanowią trzy kluczowe biznesy, reprezentowane przez uznane i rozpoznawalne w Europie marki i firmy, z którymi klienci chcą współpracować ze względu na ich wiarygodność rynkową, potencjał produkcyjny i jakość produktów.

Segment Wyrobów Wyciskanych, któremu przynależy znak firmowy Grupa KĘTY S.A., produkuje profile i komponenty aluminiowe. SWW jest liderem branży w Polsce z udziałem w rynku krajowym szacowanym na około 25%, zajmuje również mocną pozycją w europejskim przemyśle aluminium, odnosząc sukcesy nie tylko na tradycyjnych rynkach (budownictwo), ale również w branżach motoryzacyjnej i transportowej.

Aluprof S.A. to firma będąca synonimem dynamicznego wzrostu. Marka sama w sobie. Popularna i znana wśród architektów, inwestorów, generalnych wykonawców, ceniących ją za jakość i profesjonalizm. Spółka sukcesywnie zwiększa swój udział na kolejnych rynkach europejskich, a także odważnie wchodzi na rynek amerykański. Można powiedzieć, że Aluprof konsekwentnie podąża drogą do statusu znanej międzynarodowej marki.

Alupol Packaging S.A. jest zaliczany do największych producentów opakowań giętkich w Europie. Wyróżnia się zaawansowaną technologią, innowacyjnymi produktami i dbałością o bezpieczeństwo pracowników. Od lat jest uznanym dostawcą opakowań giętkich do czołowych międzynarodowych koncernów.

Segment Wyrobów Wyciskanych

Europejski dostawca w prestiżowych branżach wyrobów Hi-Tech

 

Segment Wyrobów Wyciskanych, któremu przynależy znak firmowy Grupa Kęty, produkuje profile i komponenty aluminiowe. SWW jest liderem branży w Polsce z udziałem w rynku krajowym szacowanym na około 25%, zajmuje również mocną pozycją w europejskim przemyśle aluminium. Siedziba segmentu mieści się w Kętach, ale jego zakłady i biura sprzedaży zlokalizowane są także w innych miejscach, w tym za granicą. Możliwości produkcyjne Segmentu Wyrobów Wyciskanych wynoszą obecnie 90 tys. ton na rok i poza wyciskaniem, które stanowi główną działalność przedsiębiorstwa, obejmują jeszcze inne procesy. Segment posiada 13 linii technologicznych do wyciskania, a w strukturach SWW działają także zakłady produkcji wlewków,  obróbki mechanicznej i powierzchniowej profili. W ofercie asortymentowej znajduje się anodowanie, lakierowanie, spawanie oraz pełna fabrykacja wyrobów wyciskanych. Zdolności wytwórcze Segmentu Wyrobów Wyciskanych sprawiają, że zaopatruje on w profile i komponenty aluminiowe wiele różnych branż, w tym te najbardziej rozwojowe: budownictwo i konstrukcje, motoryzacja i transport, kolejnictwo, elektrotechnika, przemysł obronny, wyposażenie wnętrz, reklama i turystyka.

Poprzez ukierunkowane koncepcje i działania w zakresie polityki sprzedaży, rozwój nowych technologii i rozsądne inwestycje SWW osiągał w 2020 roku zadowalającą rentowność nawet w warunkach pandemii Covid-19  i lockdown’u. W 2020 roku w zasadzie nie było znaczącego producenta z sektora wyrobów wyciskanych, który nie informowałby o negatywnym wpływie skutków pandemii na poziom sprzedaży. Tymczasem Segment Wyrobów Wyciskanych nie tylko nie odnotowywał gorszych wyników w porównaniu do 2019 roku, ale z kwartału na kwartał poprawiał je, zgłaszając wzrost wolumenów sprzedaży.

W efekcie zwiększył przychody ze sprzedaży w roku 2020 do 1,3 mld zł (wzrost +2%). Szeroka gama produktów i zróżnicowane portfolio klientów pozwoliły Segmentowi poradzić sobie w tych trudnych warunkach makroekonomicznych. Podobnie jak w ostatnich latach, działaniem nakierowanym na rozwój sprzedaży w 2020 roku było również wspieranie rynków eksportowych, w szczególności tych, które są największe dla SWW i maksymalne wykorzystanie potencjału zagranicznych spółek handlowych, (Niemcy, Czechy, Włochy).

  2018 2019 2020
Przychody ze sprzedaży (w mln PLN) 1 270 1 251 1 280
Sprzedaż zagraniczna (w mln PLN) 582 575 591
Sprzedaż ilościowa (w tys. ton) 75 77 85


Inwestycje

W 2020 roku w zakresie inwestycji Segment prowadził działania będące kontynuacją przedsięwzięć rozpoczętych w latach wcześniejszych. Przede wszystkim dokończona została instalacja prasy 36 MN oraz uzupełniono wyposażenie prasy 28 MN. Inne zadania inwestycyjne obejmowały istotne prace remontowe w celu utrzymania działalności operacyjnej, w szczególności wykonano pokrycie budynku magazynu wyrobów przy anodowni w Kętach. Obiekt zostanie wykorzystany do projektu uruchomienia nowej prasy, którego realizacja jest przewidziana na lata 2021-2022. Segment zrealizował zapisane w budżecie na 2020 roku założenia inwestycyjne.

Aluminium Kety EMMI

Słoweńska spółka Aluminium Kety EMMI została zakupiona przez Segment Wyrobów Wyciskanych w 2016 roku. Posiadanie przez prasownię w swoich strukturach organizacyjnych zakładu, który wykonuje zaawansowaną obróbką mechaniczną i powierzchniową profili, zapewnia jej atrakcyjną pozycję na rynku. Działalność biznesowa AK EMMI wpisuje się w strategię SWW budowania mocnej, znanej marki wśród producentów wyspecjalizowanych wyrobów z aluminium. Z kolei spółka AK EMMI ma od kilku lat nowego właściciela, ale przede wszystkim partnera, którego finansowe i merytoryczne wsparcie zapewnia jej rozwój. Ta synergia przynosi korzyści obydwu przedsiębiorstwom. Obroty AK EMMI pod barwami Grupy Kęty systematycznie rosną – wartość sprzedaży w wyniosła 28 mln EURO. Klientami AK EMMI są głównie producenci tzw. „białego sprzętu” gospodarstwa domowego [lodówki, pralki, itp.] i firmy meblarskie, ale od dwóch lat spółka zyskuje również duże kontrakty na dostawy komponentów do znanych i prestiżowych marek samochodów.

Alupol LLC na Ukrainie 

Spółka Alupol LLC zakończyła rok 2020 dużym sukcesem, realizując niemalże w pełni cele sprzedaży założone w budżecie. Przyjęty wolumen sprzedaży w ramach usługi przerobowej został osiągnięty w całości, natomiast  wystąpił niewielki niedobór w sprzedaży na rynek wewnętrzny, co związane było z wahaniami gospodarczymi na Ukrainie wywołanymi przez pandemię, zwłaszcza w jej wiosennej fazie. Przez cały rok zakład nieprzerwanie prowadził działalność i moce produkcyjne prasy w Alupol LLC pozostawały zagospodarowane. Udało się również osiągnąć poziom EBITDA założony w budżecie na rok 2020. Od czterech lat Alupol LLC świadczy usługi produkcyjne dla Grupy Kęty na podstawie tzw. umowy przerobowej. Takie powiązanie, szczególnie w warunkach wzmożonego popytu, jest korzystne dla obydwu spółek. W ramach tej umowy Grupa Kęty może przenieść na Ukrainę część zleceń z przeciążonych pras w Kętach. To z kolei przyczynia się do praktycznie całkowitego wykorzystania mocy produkcyjnych prasy w Alupol LLC i wykonania przyjętych założeń budżetowych. Niezmiennie głównym odbiorcą profili aluminiowych z Alupolu LLC pozostaje branża budowlana, systematycznie też w Borodiance przybywa nowych klientów z rynku wewnętrznego i rośnie liczba uruchomionych matryc.

Centrum Badawczo-Rozwojowe

Od kilku lat SWW konsekwentnie buduje swoją pozycję istotnego dostawcy w prestiżowych branżach wyrobów Hi-Tech. Wszelkie działania inwestycyjne i sprzedażowe spółki nakierowane są na produkty, których wykonanie wymaga specjalistycznych urządzeń, fachowej wiedzy technicznej, dopełnienia restrykcyjnych procedur jakościowych. Taki kierunek działań pozwala na rozwój firmy i zachowanie przewagi nad konkurencją. Kluczową rolę odgrywa w tej strategii zakładowe Centrum Badawczo-Rozwojowe, zatrudniające profesjonalną kadrę i wyposażone w nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową. CBR jest nie tylko miejscem, gdzie przeprowadza się każdego dnia setki standardowych badań zwalniających wyroby do dostawy, ale stanowi naukowe zaplecze dla innowacyjnych projektów podejmowanych w SWW, tj. opracowanie i wdrożenie nowych technologii, zastosowanie nowinek i wynalazków technicznych. W tym obszarze działalność CBR w 2020 roku skupiała się na zadaniach:

  • ciągłego poszerzania asortymentu kształtowników z aplikacją w przemyśle motoryzacyjnym, przeznaczonych na kontrolowane strefy zgniotu oraz konstrukcje nadwozi, 
  • optymalizacji procesów produkcyjnych, polegającej na testowaniu w warunkach laboratoryjnych nowych parametrów np. obróbki cieplnej, prowadzących do poprawy wydajności produkcji i zmniejszenia energochłonności procesu.

Realizacja powyższych prac odbywa się we współpracy z cenionymi ośrodkami naukowo-badawczymi takimi, jak: Instytut Metali Lekkich w Skawinie czy Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Takie podejście do biznesu oraz realizacje wielu projektów badawczo-rozwojowych umożliwiają Grupie Kęty bardzo dobrą współpracę ze znanymi markami z branży motoryzacyjnej i transportowej.

Aktywność online

Spowodowane trwającą przez cały rok 2020 pandemią Covid-19 ograniczenia w możliwości swobodnego przemieszczania się i  fizycznego kontaktu przeniosły sporą część aktywności biznesowej do internetu. Spotkania i konferencje odbywały się zdalnie, za pomocą platform internetowych służących do komunikacji i współpracy zespołowej online. Po raz pierwszy w historii Segmentu przeprowadzono praktyki zawodowe zdalnie. Segment Wyrobów Wyciskanych przyjął propozycję Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i zorganizował warsztaty online. Materiał dydaktyczny przygotował specjalnie powołany do tego projektu zespół pracowników SWW. W praktykach wzięło udział 17 studentów z kierunków: Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Informatyka i Ekonometria. Program kursu był udostępniany studentom za pośrednictwem Uczelnianej Platformy e-Learningowej. Staż skończył się testem sprawdzającym zapoznanie się przez studentów z materiałem dydaktycznym. Dzięki pełnemu zaangażowaniu zespołu pracowników Segmentu oraz świetnej współpracy z uczelnią, projekt był realizowany z pełnym sukcesem.

Segment Wyrobów Wyciskanych ma od początku roku 2020 swoją własną stronę internetową  www.profile.grupakety.com. Zawartość strony stanowi komplet istotnych wiadomości o spółce, w tym m.in. opis jej możliwości produkcyjnych, obowiązujące w spółce dokumenty (pliki do pobrania OWSiD, OWZ, Certyfikaty), dane kontaktowe czy aktualne oferty pracy. Na tej stronie można również obejrzeć film prezentujący Segment.

 

Segment Systemów Alumniowych

Lider i innowator branży

 

ALUPROF SA Europejski dostawca wysokiej jakości systemów aluminiowych dla budownictwa, jest jednym z liderów branży systemów aluminiowych w Europie, dostarczając rozwiązania o uznanej, najwyższej jakości. Spółka posiada 5 zakładów produkcyjnych w Polsce oraz 9 spółek handlowych w Europie i USA. Jest obecna w 55 krajach oraz prowadzi ekspansję na kolejne światowe rynki. Firma dostarcza nowoczesne aluminiowe systemy okienno-drzwiowe, fasadowe oraz systemy rolet i bram. Wśród produktów ALUPROF SA znajdują się m.in. konstrukcje przeciwpożarowe, antywłamaniowe oraz energooszczędne rozwiązania stosowane w budownictwie pasywnym. Rozwiązania firmy spełniają najbardziej restrykcyjne wymogi nowoczesnego budownictwa.

w mln PLN 2018 2019 2020
Przychody ze sprzedaży SSA 1 292 1 463 1 605
Sprzedaż zagraniczna SSA 483 551 626

Inwestycje w innowacyjne rozwiązania

Aby  przygotować się na zaostrzone regulacje i przepisy przedstawione w standardzie energetycznym Warunków Technicznych 2021, które związane są przede wszystkim z wdrażaniem w Polsce postanowień Parlamentu Europejskiego, zgodnie z którymi państwa członkowskie zapewniają, że po 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowo powstałe budynki będą energooszczędne, o niemal zerowym zużyciu energii, Aluprof zaprojektował  nowy system okienno – drzwiowy   MB-79N z myślą o budownictwie energooszczędnym. Współczynnik przenikania ciepła dla okien w tym systemie spełnia wymaganie 0,9 W/(m2K), a dla drzwi zewnętrznych 1,3 W/(m2K). Warto jednak pamiętać, że okna spełniające współczynnik Uw = 0,8 W/(m2K) to nic wyjątkowego i Aluprof oferuje już dziś oferuje swoim klientom produkty spełniające wymogi wyższe niż przewidywane w standardzie WT odpowiadające najbardziej restrykcyjnym normom izolacyjności termicznej, energooszczędności i pasywności. 

Uzupełnimy także naszą ofertę osłon słonecznych o żaluzje fasadowe Skyflow  dostępne w kilku wariantach oraz  screeny  SkyRoll. 

Dodatkowo opracowane zostały nowe produkty w segmencie osłon przeciwsłonecznych :  żaluzje fasadowe SkyFlow oraz screeny SkyRoll . To rozwiązania, które skutecznie chronią wnętrza pomieszczeń przed nadmiernym nagrzaniem, przy równoczesnym zapewnieniu odpowiedniego komfortu optycznego. Przemyślana konstrukcja, pozwala na wykonanie żaluzji o dużych gabarytach, dzięki czemu mogą one być z powodzeniem stosowane w obiektach charakteryzujących się większymi przeszkleniami. To sprawia, że tego typu produkty doskonale sprawdzą się zarówno w budynkach użyteczności publicznej, jak i inwestycjach mieszkaniowych.

Pod potrzeby wdrożenia nowych produktów w zakładzie w Opolu zostały zainstalowane linie  firmy Isotra do produkcji żaluzji fasadowych w systemie C- 80 i Z- 90. Mając na uwadze rozwój oferty i rosnące wymagania rynku w zakresie obsługi logistycznej klientów w trzecim kwartale rozpoczęła się inwestycja w budowę nowej hali magazynowej o powierzchni 13 tys.m.kw Koniec inwestycji planowany jest na III kwartał 2021 roku. 

W zakładzie w Bielsku – Białej zainstalowano 4 linię do produkcji profili izolacyjnych Muller Technologies , która uruchomiona została we wrześniu 2020 r. Zakupiona linia produkcyjna poza dużym stopniem zautomatyzowania wpływającym na wysoką wydajność umożliwia również zastosowanie dużej ilości akcesoriów co powoduje, że jest bardzo elastyczna pod względem możliwości zagniatania nowych profili.

Digitalizacja i cyfryzacja

Oprócz modernizacji linii produktowej, marka wyznacza trendy, biorąc udział w inicjatywach pomagających i wspierających rozwój całej branży. ALUPROF stawia na rozwój nie tylko swój, ale również swoich klientów, dlatego udostępnił początkiem 2020 r w pełni zdigitalizowaną platformę Alu-Digital. Firmy, które produkują konstrukcje z użyciem rozwiązań marki, uzyskały dostęp do pełnego katalogu rozwiązań oraz bazy materiałów dodatkowych, szkoleniowych i instruktażowych. Idei Alu – Digital przyświeca polityka zero waste.

Przez cały proces wdrażania nowej technologii partnerzy mogli liczyć również na wsparcie techniczne i pomoc od specjalistów ALUPROF. Udostępniona klientom platforma Alu-Digital umożliwia szybkie uzyskanie kompleksowych informacji o każdym elemencie i systemie aluminiowym. Dzięki wprowadzonym kodom QR klienci mają łatwy dostęp do materiałów na urządzeniach mobilnych.

Alu-Digital jest częścią polityki zrównoważonego rozwoju firmy oraz dążenia do ekologizacji branży. Pełna digitalizacja bazy danych pozwoliła na rezygnację z drukowanych wersji katalogu, a firmy korzystające z systemu otrzymały nowoczesne komputery z oprogramowaniem do jego obsługi.

Wdrożenie idei cyfryzacji i digitalizacji zbiegło się w czasie z ogłoszeniem pandemii koronawirusa COVID 19 . Dlatego Aluprof z dnia na dzień zmienił organizowane regularnie szkolenia i konferencje  prowadzone w  formie   tradycyjnej na  webinaria dla klientów i architektów. Na  bieżąco poszerzał materiały video dotyczące firmy i produktów a także wzbogacił  bibliotekę filmów instruktażowych.

Certyfikowane systemy ALUPROF

Nowoczesna firma to nie tylko innowacyjne rozwiązania i technologie. ALUPROF chce działać świadomie, dlatego stawia na ekologiczne i innowacyjne rozwiązania dlatego przeprowadził nieobowiązkową certyfikację nie tylko dla procesu produkcji, sposobów zarządzania organizacją, ale również poddał szczegółowej analizie projektowane systemy oraz swoich dostawców. Audyt procesu przeprowadzony został przez ekspertów z firmy SGS, czyli światowego lidera w dziedzinie inspekcji, weryfikacji, badań i certyfikacji.

W wyniku przeprowadzonego audyty ALUPROF – uzyskał kolejny prestiżowy certyfikat – Cradle to Cradle. Głównym celem The Cradle to Cradle Products Innovation Institute (Instytutu Innowacji Produktów Cradle to Cradle) wydającego dokument jest zachęcanie do innowacyjności i projektowania takich produktów, które pozytywnie wpływają na ludzi i środowisko. Firma uzyskała potwierdzenie dla swojego pionierstwa oraz tworzonych rozwiązań okienno-drzwiowych i fasadowych i otrzymała brązowy certyfikat C2C potwierdzający wysokie walory systemów fasadowych i okienno-drzwiowych. Certyfikat C2C Bronze, którym zostały wyróżnione rozwiązania ALUPROF, potwierdza, między innymi, jakość użytych materiałów, ich przydatność do recyklingu, użycie przy produkcji energii z OZE i wykazanie braku negatywnego wpływu produkcji na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo.

Systemy, które zostały wymienione w dokumencie to zarówno system fasadowy MB-SR50N HI+ jak i systemy okienno-drzwiowe MB-70, MB-70 HI, MB-70 Casement, MB-86 SI, MB-86 Casement oraz MB-86 ST.

ALUPROF potwierdza siłę marki i dobrego pracodawcy

Podwójny 12 już tytuł Lidera Rynku Stolarki  i Stolarki w dwóch kategoriach: systemów aluminiowych i roletowych a także  awans w rankingu TOP MARKA są owocem pracy włożonej w budowanie bezkonkurencyjnej oferty oraz silnego wizerunku firmy w Polsce i za granicą.

Tytuł Best Quality Employer 2020 dla Aluprof, który otrzymują tylko  firmy, które pozytywnie przejdą szczegółowe badanie i proces weryfikacji to potwierdzenie dla efektywnej  polityki  personalnej prowadzonej przez firmę. Pracownicy to najcenniejszy kapitał firmy. Zadanie, jakie realizuje Aluprof w tym zakresie to nie tylko bardziej efektywna rekrutacja, przyjazna polityka zatrudnienia i kultura organizacji, ale też skuteczna komunikacja i dbanie o wizerunek marki pracodawcy.

Potwierdzenie dobrze prowadzonej polityki personalnej potwierdził też  Magazyn Financial Times, we współpracy z dostawcą usług statystycznych Statista, który przebadał około 100 000 pracowników europejskich firm. W rezultacie w 2020 r. powstał ranking najbardziej zintegrowanych i poszukujących różnorodności firm. Chodzi o równowagę płci, otwartość i różnorodność. ALUPROF uplasował się na 29 miejscu wśród 850 nagradzanych firm. Dobre miejsce Aluprofu jest   potwierdzenie żywej kultury korporacyjnej.

W czasie pandemii

2020 ze względu na początek pandemii Covid 19 był niewątpliwie rokiem pełnym wyzwań. ALUPROF jako świadoma marka chciał  zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom, zaopatrzając wszystkie placówki w przyłbice, maseczki oraz potrzebne środki bezpieczeństwa. Ważne jest również okazanie wsparcia dla prawdziwych bohaterów na pierwszej linii frontu, czyli pracowników medycznych. Goleszowski oddział firmy zajął się produkcją i dystrybucją przyłbic, które dotarły między innymi do Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej. ALUPROF dofinansował również szpitale na terenie Bielska-Białej. Po 200 tys. złotych otrzymały szpital zakaźny w Tychach i Bielskie pogotowie ratunkowe, a bezpośrednie wsparcie od firmy zostało przekazane do szpitala Wojewódzkiego i Pediatrycznego w Bielsku-Białej, szpitala Wojewódzkiego w Opolu, powiatowego w Chrzanowie oraz Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 w Szczecinie. Przekazane pomoce umożliwiły zakup potrzebnego sprzętu i środków do zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i pracowników placówek medycznych.

Aluprof - Twój dom z widokiem na przyszłość

 

Obecna pozycja marki jest zasługą nie tylko najwyższej jakości produktów i wykorzystania innowacyjnych technologii, lecz także efektywnego współdziałania z partnerami Aluprof We wrześniu Aluprof rozpoczął szeroko zakrojoną kampanię telewizyjną wspartą działaniami online promującą markę ALUPROFpod hasłem : Aluprof – Twój dom z widokiem na przyszłość. Celem kampanii jest zaprezentownie marki oraz profilu jej działalności szerokiej publiczności. Kampania kontynuowana będzie w najbliższych latach i ma na celu budowę wizerunku marki produktów z aluminium, dużych nowoczesnych przeszkleń , poszukiwanych przez klientów w punktach dilerskich firm współpracujących z Aluprof.

Segment Opakowań Giętkich

Rekordowe wyniki i ponad 5-procentowy udział w rynku folii BOPP w Europie

 

Segment Opakowań Giętkich jest reprezentowany przez Alupol Packaging S.A. w Tychach i jego spółki zależne - Alupol Packaging Kęty oraz Alupol Films. SOG jest liderem w produkcji materiałów opakowaniowych w Polsce, z udziałem szacowanym na ponad 20% (suma przychodów AP i APK) oraz liczącym się producentem opakowań w Europie. Jednocześnie jest największym polskim producentem łatwo recyklingowalnych folii polipropylenowych ze zdolnościami produkcyjnymi na poziomie od 60 do 80 tys. ton rocznie i ponad 5% udziałem w rynku folii BOPP w Europie.

Wśród odbiorców opakowań giętkich są zarówno międzynarodowe koncerny, jak i renomowane polskie i europejskie firmy. Należą do nich m.in. Nestle, AB Foods, Upfield, Koninklijke Douwe Egberts, McCormick, Brüggen, Orkla Foods, Dr. Oetker,  Perfetti van Melle, Aryzta, a także Prymat, Maspex, Bakalland, Mokate, Foodcare, Animex, Tarczyński, Sokołów, Serpol Cosmetics, Mlekovita, Koral, Mlekpol, Woseba. Produkowane opakowania dedykowane są głównie dla branży żywności instant, ale znaczącymi odbiorcami są również branże: cukiernicza, tłuszczowa, mleczarska, mięsna, farmaceutyczna i chemiczna.

  2018 2019 2020
Przychody ze sprzedaży (w mln PLN) 706,5 785,3 937,7
Sprzedaż zagraniczna (w mln PLN) 321,3 387,3 493,8
Sprzedaż ilościowa (w tys. ton) 59,5 65,6 87,0


Rekordowe wyniki sprzedaży

Segment Opakowań Giętkich wypracował w 2020 roku rekordowe wyniki, osiągając przychody ze sprzedaży w wysokości 938 mln zł (wzrost +19%),  w tym ze sprzedaży eksportowej w wysokości 494 mln zł (wzrost +28%). Istotny wpływ na wyniki miał pozytywny efekt tzw. lockdown’u (zamknięcia) gospodarki światowej – wynikający z przerwania łańcuchów dostaw z Bliskiego i Dalekiego Wschodu głównie w II i III kwartale 2020 roku. Wpłynęło to na znaczne ograniczenie importu folii z tworzyw sztucznych z tych kierunków, czego beneficjentem był m.in. SOG. W okresie tym możliwe było uzyskanie ponadprzeciętnych wyników działalności.

Ponadto spółka Alupol Films, dzięki uruchomieniu w 2019 roku drugiej linii do produkcji folii BOPP, znacząco zwiększyła moce produkcyjne. Szerokie portfolio produkowanych folii, pozyskiwanie nowych klientów oraz konsekwentne wzmacnianie marki na rynkach zagranicznych pozwoliło spółce istotnie zwiększyć sprzedaż i osiągnąć ponad 5% udział w rynku folii BOPP w Europie. Rozwój Alupol Films jest jednym z elementów strategii SOG polegającym na dywersyfikacji źródeł przychodów, a także na wydłużaniu łańcucha wartości dodanej. Wytwarzane w zakładzie w Oświęcimiu folie są bowiem częsciowo wykorzystywane i uszlachetniane (druk, laminacja, cięcie) przez spółki: Alupol Packaging S.A. i Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o.

Posiadanie coraz większych mocy produkcyjnych i poszerzanie portfolio folii i laminatów pozwoliły spółkom SOG na rozwój współpracy w klientami w całej Europie. Dzięki temu sprzedaż eksportowa Segmentu Opakowań Giętkich w 2020 przekroczyła 52% całkowitej sprzedaży. Największa dynamika osiągnięta została na rynkach: włoskim (+160%), niemieckim (+61%), ukraińskim (+48%), litewskim (+35%) i austriackim (+32%).

Proekologiczne i prośrodowiskowe trendy

W roku 2020 branża opakowań pozostawała, podobnie jak w roku 2019, pod silnym wpływem trendów ekologicznych, występujących w całej światowej gospodarce. Pomimo braku jednoznacznych przepisów i wytycznych definiujących opakowania nadające się do recyklingu, SOG koncentruje się na prośrodowiskowym udoskonalaniu (cieńsze struktury, bardziej jednorodny materiał oraz mniejszy stopień zadrukowania od obecnie stosowanego) tworzywowych laminatów, które gwarantują bezpieczeństwo pakowanych produktów. Intensywne prace nad opracowaniem rozwiązań bardziej neutralnych dla środowiska niż obecnie stosowane i ich wdrażanie u klientów związane jest wykonaniem wielu testów wynikających z dostosowywania linii pakujących do specyfiki nowych laminatów.

Trwająca przez cały rok 2020 pandemia COVID-19 obniżyła intensywność działań w zakresie eliminacji opakowań wielowarstwowych, gdyż głównym celem producentów żywności w tym okresie było jak najlepsze jej zabezpieczenie i dostarczenie na rynek. Ryzyko zachwiania łańcucha dostaw surowców i opakowań na rynku, wynikające z pandemii, spowodowało chwilowo znaczny wzrost popytu na opakowania i równoczesne spowolnienie działań mających na celu zmianę laminatów używanych do pakownia produktów żywnościowych.

Segment Opakowań Giętkich przewiduje, że po unormowaniu się sytuacji pandemicznej, wystąpią zintensyfikowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wymusi to konieczność wdrożenia nowych laminatów (ew. monostruktur). Dzięki dokonanym w ostatnich latach inwestycjom, SOG jako lider rynku opakowań giętkich w Polsce i Europie, posiada optymalny park maszynowy w stosunku do oczekiwań rynku. Inwestycje poczynione w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych – produkcja folii polipropylenowych i polietylenowych, w tym wysokobarierowych, jak również równoległe rozwinięcie technologii przetwórstwa i uszlachetniania papieru przyczynią się do umocnienia pozycji SOG na rynku europejskim oraz pozwolą mu na osiągnięcie bardzo dobrych wyników.

Inwestycje i strategia

W 2020 roku w zakresie inwestycji Segment prowadził działania, będące kontynuacją przedsięwzięć rozpoczętych w poprzednich latach. Głównym zakończonym zadaniem inwestycyjnym,  było uruchomienie w Alupol Packaging Kęty dwóch innowacyjnych 10-cio kolorowych drukarek flekso oraz laminarki uniwersalnej. Są to siódma i ósma drukarka flekso oraz jedenasta laminarka pracujące w spółkach Grupy Alupol. Dzięki zakończeniu tego projektu Alupol Packaging posiada pełny backup zarówno w druku fleksograficznym, jak i rotograwiurowym. Zadruk w obydwu technologiach odbywa się zarówno w zakładach w Tychach  jak i w Kętach.

W 2021 roku SOG będzie wdrażał nową strategię rozwoju na lata 2021-2025. Biorąc pod uwagę istotne wyzwania, które niewątpliwie czekają SOG w przyszłości, cały czas podejmowane są działania mające na celu realizację wymagań obecnych trendów rynkowych. Obejmują one swoim zakresem między innymi: opracowywanie nowych (bardziej innowacyjnych i bardziej neutralnych dla środowiska niż obecnie stosowane) produktów, poszukiwanie nowych rynków zbytu (akceptujących wyższe ceny), poszukiwanie tańszych surowców o akceptowalnej jakości, a także optymalizację kosztów produkcji. Wszystkie te działania mają na celu niedopuszczenie do spadku poziomu zysków generowanych przez segment w latach ubiegłych, a także utrzymanie bardzo silnej pozycji rynkowej.

DO GÓRY