Wskaźniki GRI na tej stronie:

Kapitały:

Kapitał relacyjny

Relacje to jeden z ważniejszych aktywów każdej organizacji. W Grupie Kapitałowej Grupy Kęty S.A. dokładamy szczególnych starań na rzecz dialogu z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym.

Nasze relacje biznesowe oparte są na wartościach zawartych w Kodeksie Etycznym. Grono kilkunastutysięcy zdefiniowanych interesariuszy obliguje nas do należytej staranności w ramach kapitału relacyjnego.

Interesariusze

Fotka 2

Każda organizacja świadomie podchodząca do zarządzania nastawiona jest na szeroki dialog i konfrontacje swoich działań, podejmowanych inwestycji czy wprowadzanych produktów z Interesariuszami.

Nasza organizacja skupia się na wiodących spośród nich: pracownikach, klientach, dostawcach, akcjonariuszach czy organach nadzorczych, czyli tych grupach, które mają największy wpływ przy tworzeniu wartości biznesowej organizacji.

 

Poniższa tabela prezentuje poszczególne grupy interesariuszy oraz sposób komunikacji z tymi grupami:

Mapa interesariuszy

ORGANIZACJEEMITENTÓWZWIĄZKI WEWNĄTRZORGANIZACJIKONKURENCJAMEDIAOBECNI I POTENCJALNIAKCJONARIUSZERADANADZORCZASPOŁECZNOŚCILOKALNEWŁADZELOKALNEORGANIZACJEBIZNESOWEPRACOWNICYDOSTAWCYKLIENCIKOMISJA NADZORUFINANSOWEGOGIEŁDA PAPIERÓWWARTOŚCIOWYCH

 

Prowadzenie działalności gospodarczej zbieżnej z działalnością spółek Grupy Kapitałowej opiera się na nieustannym, szeroko rozumianym dialogu. Dialog ten to nic innego jak bieżące życie organizacji - codzienna praca, spotkania biznesowe i integracyjne, rozmowy telefoniczne. Nasze plany biznesowe, plany rozwoju naszej organizacji i nasze oddziaływania na społeczności lokalne i środowisko konfrontujemy z oczekiwaniami interesariuszy. To m.in.  Interesariusze mają wpływ na kierunki rozwoju. Dzieje się tak poprzez zmiany uwarunkowań prawnych, potrzeby nowych pokoleń pracowników, wyzwania jakie stawia dbałość o kwestie klimatyczne. Procesy są nieustannie dopasowywane do wyzwań stawianych biznesowi w XXI wieku. Dążymy do wprowadzania rozwiązań przyjaznych klimatowi, w poszanowaniu kultury biznesu i mocnego nacisku na prawa człowieka w obecnym świecie.

Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. utrzymuje wysokie standardy komunikacji. Od lat spółka cieszy się uznaniem i wiarygodnością wśród uczestników rynku. Działalność społeczną firma komunikuje na portalach zewnętrznych www.grupakety.com/odpowiedzialny_biznes; www.dziecipodbeskidzia.pl; oraz na FB Fundacji Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia; Grupa Kęty posiada konto na portalu społecznościowym FB, konto na portalu Linkedin oraz dedykowany kanał Youtube;  do bieżących kontaktów z pracownikami wykorzystywane są spotkania, intranet, newsletter oraz tablice ogłoszeń.

Firma kreuje przyszłość regionu aktywnie wspierając  i udzielając się w lokalnym środowisku wspólnie z innymi firmami jak i społecznością lokalną. Każdego roku proces raportowania podlega bieżącym konsultacjom z wybranymi grupami interesariuszy.

Istotnym procesem było opracowanie Strategii na lata 2021-2025. W jej przygotowaniu udział brało szerokie grono interesariuszy od pracowników zaczynając, poprzez konsultacje ze społecznościami lokalnymi, a na organach nadzorczych kończąc.

Spółka na rynku kapitałowym

Akcje i akcjonariusze

Akcje spółki są notowane na GPW w Warszawie od 16 stycznia 1996 roku. Aktualnie akcje spółki są notowane w ramach indeksu mWIG40. Liczba wszystkich wyemitowanych akcji Grupy Kęty S.A. na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 9 569 947 szt. o wartości nominalnej 2,50 zł każda.  Wykaz akcjonariuszy posiadających więcej niż 5% akcji na dzień 31 grudnia 2020 i 2019 roku przedstawia się następująco:

  Liczba akcji 31.12.2020 Udział w kapitale Liczba akcji 31.12.2019 Udział w kapitale
Nationale Nederlanden OFE 1 858 073 19,30% 1 829 832 19,12%
OFE AVIVA Santander 1 297 681 13,48% 1 735 302 18,13%
OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ 847 272 8,80% 943 654 9,86%
AEGON PTE 692 995 7,20% 694 474 7,26%
MetLife OFE 542 834 5,64% 534 584 5,58%
PTE Allianz Polska 503 871 5,23% 489 576 5,12%
Pozostali 3 886 631 40,36% 3 342 525 34,93%
Razem 9 629 357 100,00% 9 569 947 100,00%


Notowania akcji na GPW w Warszawie

W trakcie 2020 roku (bazując na kursach zamknięcia):

  • średnia cena osiągnęła wartość 408,50 (wzrost o 24% w porównaniu z zeszłym rokiem),
  • cena minimalna (13 marca) wyniosła 290 zł a maksymalna (30 grudnia) 500 zł,
  • zmiana ceny w trakcie roku (pomiędzy 30 grudnia 2019 i 31 grudnia 2020 roku) wyniosła +46%, dla porównania wskaźnik WIG w tym samym okresie spadł o 1% a mWIG 40 zanotował 2% wzrost,
  • średnia wartość obrotu na sesję w roku 2020 wyniosła 2,6 mln zł w porównaniu do 0,6 mln zł w 2019 roku.

 

DO GÓRY