Wskaźniki GRI na tej stronie:

Kapitały:

O Grupie Kęty

Lider polskiego rynku aluminium

Grupa Kęty S.A. to lider polskiego rynku aluminium. Spółka posiada ponad 65 letnie doświadczenie w obszarze przetwórstwa aluminium. Grupa Kęty jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów biznesowych w obszarach:

Produkcji profili i komponentów aluminiowych (Segment Wyrobów Wyciskanych)

Projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych (Segment Systemów Aluminiowych)

Produkcji opakowań giętkich (Segment Opakowań Giętkich)

Do grupy kapitałowej Grupy Kęty S.A. należą 24 firmy, z których 15 to spółki zagraniczne. Na koniec 2020 roku zatrudnienie w grupie wynosiło 5 322 osoby, w tym 1 353 osoby były zatrudnione w Grupie Kęty S.A. W spółkach zagranicznych pracowało blisko 600 osób.

Od 2000 roku wydano na inwestycje w park maszynowy, nowe produkty i usługi prawie 2,4 miliarda złotych. Dzięki poniesionym nakładom spółki grupy kapitałowej dołączyły do czołówki najbardziej nowoczesnych firm w swoich branżach w Europie. Grupa Kapitałowa działa w skali globalnej, obsługując klientów z ponad 50 krajów.

Nowa strategia Grupy Kęty

Nowa strategia rozwoju na lata 2021-2025 zakłada, że w 2025 roku lider polskiego rynku aluminium osiągnie 4,6 mld zł przychodów oraz 787 mln zł zysku EBITDA. Inwestycje w tym czasie mają wynieść 1,1 mld zł, z czego połowa dotyczyć będzie projektów rozwojowych. Władze Grupy Kęty zapewniają, że motorem napędowym rozwoju dla trzech segmentów biznesowych będzie eksport. Grupa rozważa też sprzedaż segmentu opakowań giętkich (obejmuje spółki Alupol Packaging, Alupol Packaging Kęty oraz Alupol Film); w związku z tym na początku lutego 2021 r. zarząd podjął decyzję o wyborze firmy Rothschild & Co Polska jako doradcy w procesie rozpoznania zainteresowania potencjalnych inwestorów.

Nagrody 2020

Giełdowa Spółka Roku 2020

Grupa Kęty S.A. zajęła 3 miejsce w prestiżowym rankingu głównym 22 edycji rankingu najlepszych spółek notowanych na GPW "Giełdowa Spółka Roku" organizowanym przez Puls Biznesu. Bardzo wysokie, trzecie miejsce Grupa Kęty zajęła również w subrankingu „Relacje z Inwestorami” oraz czwarte w subrankingu „Kompetencje Zarządu”.
Co roku wyboru giełdowej spółki roku dokonuje 100 analityków giełdowych, doradców inwestycyjnych i zarządzających, reprezentujących domy i biura maklerskie, fundusze emerytalne i inwestycyjne. To ogromny walor tego badania, bowiem spółki giełdowe otrzymują cenną informację na temat postrzegania siebie przez profesjonalnych uczestników rynku. Ranking z jednej strony podkreśla wagę Giełdy Papierów Wartościowych dla finansowania polskiej gospodarki, z drugiej – wskazuje te firmy, których zarządy, produkty, usługi czy kultura korporacyjna należą do czołówki i które warto naśladować, doceniać i promować.

Badanie Relacji Inwestorskich w spółkach z WIG30

Grupa Kęty zajęła 2 miejsce w najnowszej edycji badania Relacji Inwestorskich (IR) w spółkach z WIG30, realizowanego przez „Parkiet" i Izbę Domów Maklerskich.

Wyróżnione spółki zostały wyłonione w dwóch częściach badania: poprzez głosy czytelników i indywidualnych inwestorów oddawane na naszej stronie internetowej oraz przez ankietę rozsyłaną do przedstawicieli instytucji finansowych. W ankiecie wzięło udział ponad tysiąc osób, a liczba wystawionych ocen przekroczyła 17 tys. W drugiej części badania udział wzięli reprezentanci 19 różnych instytucji finansowych, m.in. funduszy i domów maklerskich (działów analiz). Zarządzający i analitycy ocenili IR spółek średnio na 4,1 pkt w skali od 1 do 6. Najlepiej wypadło LPP (4,92), tuż za nim uplasowała się Grupa Kęty (4,8), a trzecie miejsce przypadło spółce Asseco Poland (4,6).

Nominacja w kategorii Prezes Roku - dla Pana Dariusza Mańko, Prezesa Zarządu Grupy Kęty S.A.

Prezes Zarządu Pan Dariusz Mańko został nominowany do tytułu Prezes Roku w  prestiżowym rankingu Gazety Parkiet. To ogromne osiągnięcie, mając na uwadze ostatni czas związany z sytuacją pandemiczną. Pandemia postawiła przed zarządzającymi i ich zespołami nowe wyzwania. Dlatego gratulacje należą się wszystkim menadżerom. Do tytułu  nominowani zostali również prezes Jerzy Mirgos Mirbud S.A. oraz prezes Adam Sikorski Unimot S.A., który ostatecznie otrzymał tytuł Prezesa Roku.

 

DO GÓRY