List Prezesa Zarządu

Szanowni Państwo.

Rok 2020 zapewne na długo zapadnie w naszej pamięci jako rok pandemii COVID-19. Zderzyliśmy się z wieloma problemami, które nie tylko stanowiły dla nas duże wyzwanie, ale budziły nasze najgłębsze obawy o bezpieczeństwo i życie ludzi, miejsca pracy, dalsze funkcjonowanie firm.

Dariusz Mańko
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Kluczowe wyniki finansowe 2020

ESG

XXI wiek stawia ogromne wyzwania przed wszystkimi w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych czy wpływów na zmieniający się klimat. Wyzwania dotyczą wszystkich, ale to szeroko rozumiany biznes, firmy produkcyjne mają wymierny wpływ na te kwestie.

W roku 2020 Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. skupiła się na priorytetowym zabezpieczeniu zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, ochronie miejsc pracy i prawidłowym funkcjonowaniu firmy. Zaangażowała się również na rzecz wsparcia służby zdrowia w walce z koronawirusem.  Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. przekazała 660 tys. zł do lokalnych szpitali i pogotowia ratunkowego.

W ogłoszonej w 2020 roku nowej strategii Spółka sparametryzowała i zaprezentowała zobowiązania związane z obszarem ESG (Environmental, Social, Corporate Governance - Środowiskowy, Społeczny, Ład Korporacyjny) w formie celów zrównoważonego rozwoju.

czytaj więcej