Wskaźniki GRI na tej stronie:

Kapitały:

Realizacja strategii 2015-2020

Obecna Strategia 2025 bazuje na silnych fundamentach powstałych w efekcie skutecznej realizacji poprzednich planów strategicznych, w szczególności ostatnich z lat 2015-2020. Przekroczono wszystkie cele strategiczne na rok 2020: przychody ze sprzedaży były wyższe o 176 mln PLN  (wzrost o 54%), EBITDA wyższa o 158 mln zł  (wzrost o 31%), a zysk netto aż o 167 mln zł (wzrost o 64%). Dzięki realizacji programu inwestycyjnego Grupa Kapitałowa dysponuje nowoczesnym parkiem i może oferować wysokiej jakości produkty praktycznie na całym świecie. Ambitne cele sprzedażowe i produkcyjne oraz wysoka efektywność pozwolą po raz kolejny zwiększyć w najbliższej 5-latce wyniki ekonomiczne wszystkich segmentów Grupy Kapitałowej. W porównaniu z rokiem 2020* zysk EBITDA wzrośnie o 32% do poziomu 787 mln zł, a zysk netto o 28% do kwoty 470 mln zł w 2025 roku.

Zrealizowana z sukcesem strategia 2015-2020 uczyniła z Grupy Kęty nie tylko jedną z najnowocześniejszych firm produkcyjnych w Polsce, ale umocniła jej wizerunek jako spółki dywidendowej. Nowa Strategia zakłada utrzymanie obecnej polityki dywidendowej i wypłatę dywidendy w kwocie 1,7 mld zł - mówi Rafał Warpechowski, Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu.

Jego zdaniem wzrost przychodów, zysków oraz optymalny program inwestycyjny i kontynuacja polityki dywidendowej odbędzie się przy zachowaniu bezpiecznych wskaźników finansowych, co pozwoli wykorzystać ewentualne możliwości inwestycyjne czy akwizycyjne, a jednocześnie stanowi bufor bezpieczeństwa na wypadek wystąpienia innych niż planowane trendów rynkowych.   

Przeczytaj również

DO GÓRY