Wskaźniki GRI na tej stronie:

Kapitały:

Zarząd i Rada Nadzorcza

W roku 2020 nie miały miejsca żadne zmiany w składzie Zarządu Grupy Kęty S.A. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. skład zarządu Grupy Kęty S.A. przedstawiał się następująco:

Imię i Nazwisko Pełniona funkcja
Dariusz Mańko Prezes Zarządu
Rafał Warpechowski Członek Zarządu
Piotr Wysocki Członek Zarządu
Tomasz Grela Członek Zarządu

Podział kompetencji i zakres odpowiedzialności poszczególnych członków zarządu został opisany poniżej:

Dariusz Mańko - Prezes Zarządu

Kompetencje:

 • Kierowanie pracami Zarządu,
 • Koordynowanie działań segmentów,
 • Zrównoważony rozwój oraz społeczna odpowiedzialność,
 • Polityka zasobów ludzkich,
 • Audyt wewnętrzny,
 • Obsługa prawna,
 • Komunikacja,
 • Nadzorowanie wszystkich zagadnień strategicznych i operacyjnych w segmencie opakowań giętkich .

Rafał Warpechowski - Członek Zarządu (ds. Finansowych)

Kompetecje:

 • Finanse i rachunkowość,
 • Raportowanie zarządcze,
 • Informatyka,
 • Polityka zarządzania ryzykiem,
 • Relacje inwestorskie,
 • Inwestycje kapitałowe oraz restrukturyzacje.

Piotr Wysocki - Członek Zarządu (ds. Segmentóu Wyrobów Wyciskanych)

Kompetencje:

 • Nadzorowanie i realizacja wszystkich zagadnień strategicznych i operacyjnych w segmencie wyrobów wyciskanych,
 • Współpraca z pozostałymi segmentami.

Tomasz Grela - Członek Zarządu (ds. Segmentu Systemów Aluminiowych)

Kompetencje:

 • Nadzorowanie i realizacja wszystkich zagadnień strategicznych i operacyjnych w segmencie systemów aluminiowych,
 • Współpraca z pozostałymi segmentami.

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Grupy Kęty na dzień 1 stycznia 2020 roku przedstawiał się następująco:

Imię i Nazwisko Pełniona funkcja
Szczepan Strublewski Przewodniczący Rady Nadzorczej
Paweł Niedziółka Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej (członek niezależny)
Piotr Kaczmarek Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny)
Bartosz Kazimierczuk Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny)
Piotr Stępniak Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny)
Wojciech Włodarczyk Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny)

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 sierpnia 2020 roku powołało Radę Nadzorczą na nową wspólną kadencję w składzie: Wojciech Golak,  Piotr Kaczmarek, Paweł Niedziółka, Przemysław Rasz, Piotr Stępniak, Agnieszka Zalewska. Po Walnym Zgromadzeniu, Rada Nadzorcza XI kadencji w dniu 20 sierpnia  2020 roku wybrała Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Piotra Stępniaka oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Piotra Kaczmarka.

Skład Rady Nadzorczej Grupy Kęty na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiał się następująco:

Imię i Nazwisko Pełniona funkcja
Piotr Stępniak   Przewodniczący Rady Nadzorczej (członek niezależny)
Piotr Kaczmarek Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej (członek niezależny)
Wojciech Golak  Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny)
Paweł Niedziółka Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny)
Przemysław Rasz Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny)
Agnieszka Zalewska Członek Rady Nadzorczej
DO GÓRY