List Prezesa Zarządu

Szanowni Państwo.

Rok 2020 zapewne na długo zapadnie w naszej pamięci jako rok pandemii COVID-19. Zderzyliśmy się z wieloma problemami, które nie tylko stanowiły dla nas duże wyzwanie, ale budziły nasze najgłębsze obawy o bezpieczeństwo i życie ludzi, miejsca pracy, dalsze funkcjonowanie firm.

Dariusz Mańko
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Dariusz Mańko
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Kluczowe wyniki finansowe 2020

ESG

XXI wiek stawia ogromne wyzwania przed wszystkimi w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych czy wpływów na zmieniający się klimat. Wyzwania dotyczą wszystkich, ale to szeroko rozumiany biznes, firmy produkcyjne mają wymierny wpływ na te kwestie.

W roku 2020 Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. skupiła się na priorytetowym zabezpieczeniu zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, ochronie miejsc pracy i prawidłowym funkcjonowaniu firmy. Zaangażowała się również na rzecz wsparcia służby zdrowia w walce z koronawirusem.  Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. przekazała 660 tys. zł do lokalnych szpitali i pogotowia ratunkowego.

W ogłoszonej w 2020 roku nowej strategii Spółka sparametryzowała i zaprezentowała zobowiązania związane z obszarem ESG (Environmental, Social, Corporate Governance - Środowiskowy, Społeczny, Ład Korporacyjny) w formie celów zrównoważonego rozwoju.

czytaj więcej